Ekke

My photo
Pretoria, South Africa

26 Jun 2017

Argonaut Island (Ulleung-do)

(English follows the pictures)

____________________________________________________________________

Ulleung Eiland

Laat ek begin deur te sê Ulleung eiland is ’n merkwaardige bestemming. As jy die tyd het, en veral as jy jouself in Korea bevind oor die somer vir ’n geruime tyd, is dit absoluut die moeite werd om te besoek. 

Ulleung is ’n vulkaniese eiland met dramatiese rots-landskappe, pragtige mistige woude, en die kraterlandskap met laslaplanderye, strome en tradisionele plaashuisies is asemrowend mooi. Die hele kus is ’n bewys van die vulkaniese oorsprong van die eiland, met ongelooflike rotsformasies, versteende kolomme, grotte en tonnels. Boonop is die eiland omring met ongelooflike deursigtige donkerblou water, met rots swemgate en wemelende seelewe. Pasop net vir die see egels.

Ulleung is in die See van Japan, of die Oos-see soos die Koreane dit verkies, omtrent 120 km vanaf die ooskus van Suid Korea en het in die Weste bekend gestaan as die Argonaut eiland. Dit is die naaste bewoonde eiland en hawe aan die omstrede eiland bekend as Dokdo (Koreans) of Takeshima (Japanees), in die Weste bekend as Liancourt Rocks. Japan en Korea eis albei die twee rotse as hul gebied. My argument is dat dit nader aan Korea is, met meer Koreaanse besoekers dus… Dit daar gelaat. Wees net voorbereid dat as jy voet op die eiland wil sit, jy ’n verklaring gaan onderteken waarin jy erken dat Dokdo deel van Suid Korea is.

Uiteraard is Ulleung die perfekte bestemming vir staptoere, met gereelde geleenthede om bietjie af te koel in die swemgate. Ons het by die hawe begin en die eiland deurkruis. Sodoende stap jy die buitekant van die vulkaan uit, stap jy deur die mistige woude teen die hange af tot binne in die krater, en deurkruis jy die krater met sy unieke terrein. Hier het jy ook die opsie om eiesoortige wildegroente-disse te eet, en tuisgemaakte ryswyn (makgeolli) te geniet. Jy kan ’n aand in die krater spandeer, of een van die voertuig-paaie uitneem tot by die naaste bushalte en uiteindelik jou akkommodasie. 

Byna die hele kus van die eiland is ook ontwikkel met staproetes, so jy kan die volle omtrek van die eiland stap. Daar is bruë waar nodig, trappe om jou teen die styltes uit te help, natuurlik-gevormde tonnels wat roetes verbind, en stellasies in die kranse ingeslaan sodat jy die adrenalien van meters bo klotsende golwe stap kan ervaar. Daar is ook busse wat eenrigting om die hele eiland ry so jy kan op enige punt ’n roete na die hoofpad uitstap, en dit volg tot by die eerste bushalte, opklim en by jou bestemming uitkom. Wees net bewus van die busdienste se afsnytye.

Dan is daar die toere na Dokdo. Dit is ’n patriotiese tog, wat byna elke patriotiese Koreaan ten minste eenkeer in hul lewens sal wil maak. Dit is egter nie so maklik om te doen nie, en weens seetoestande, vaal amper meer pogings as wat slaag. Beplan dalk dus om die die twee rotse te gaan besoek, maar moet nie te verbaas wees as jou toer gekanselleer word nie. Kostes sal tot sover my kennis strek ten volle terugbetaal word indien dit die geval is. Dit was die geval toe ek gepoog het om hulle te besoek.

As jy belangstel om Ulleung te besoek het jy die opsie om dit saam ’n georganiseerde groep te doen, dis wat ek gedoen het, of self te beplan. Vir die groepe, sluit graag op Facebook aan by ‘Seoul Hiking Group’, 'When In Korea’ of ‘Adventure Korea’, van die groepe is ek die vertroudste met die eerste groep, en ek weet hulle beplan jaarliks ’n langnaweek toer na die eiland. Kostes met die groepe bly relatief laag, als is vir jou beplan, en jy het heelwat keuses van aktiwiteite en vrye teuels om deel te neem aan wat jy wil. Jou tyd op die eiland is net effens beperk.

As die groepe se datums nie vir jou werk nie, of jy wil vir ’n langer duur gaan, moet nie bekommer nie, dit is heel doenbaar. Eerstens moet jy kyk na beskikbaarheid van plek op die veerboot tussen Donghae Terminaal en Ulleung eiland. As jy belangstel om Dokdo te besoek, sal jy uiteraard ook die beskikbaarheid van toere vanaf Ulleung na Dokdo moet bepaal. Sodra jy beskikbare datums het, bespreek maar en moet nie te lank uitstel nie - soos genoem is dit ’n gewilde bestemming vir Koreane, en daar is net soveel plek op die veerbote, toere en gastehuise.

As jou bootkaartjies bespreek is moet akkommodasie jou volgende fokus wees. Soek vir Ulleung Minbaks (Huurkamers), Ulleung Pensions (Huurhuise), hotelle of gastehuise, of beplan om ’n tent te neem en doen navorsing oor kampterreine en geriewe. Bespreek! Onthou, toegang is beperk. Kry gerus die hulp van ’n Koreaanse vriend, kollega of kennis in om die hele proses te vergemaklik - of selfs beter: nooi jou Koreaanse pelle (chingus) saam.

Die laaste bietjie logistiek is net om jou buskaartjie van waarookal jy is tot by Donghae terminaal te bespreek. Ek doen dit gewoonlik in persoon by die bus termine vanwaar ek gaan vertrek, omtrent so week voor my vertrekdatum. Kry jou vriende bymekaar, pak julle rugsakke en gaan verken Ulleung Eiland!

_________________________________________________________________________________

Foto's / Photos

Die getekende verklaring / The signed declaration
Die hawe / The port
Uitsig vanaf die vulkaan se piek / View from the volcano peak
Mistige woude / Misty Forest
Krater landskap / Crater landscape
Kus staproete / Coastal hiking route
Natuurlike tonnel / Natural tunnel
Blou oseaan / Blue ocean
Kus uitsigte / Coastal views
Vat 'n dip / Take a dip
Verfrissend / Refreshing
_________________________________________________________________________________


Ulleung Island

Let me just start by saying that Ulleung Island is an amazing destination. If you have the time, especially if you’re staying in Korea for a longer period of time, it is absolutely worth the visit. 

Ulleung is a volcanic island, and with dramatic rock landscapes, mysterious misty woodlands, and the fertile crater basin covered in patchy crops and farmlands, streams, and traditional farmsteads it is breathtakingly beautiful. The whole coast is proof of the volcanic origins of the island, with incredible rock formations, petrified columns, caves and tunnels. In addition the whole island is surrounded by transparent, deep-blue oceans, rock pools ideal for swimming, and plentiful underwater life. Just look out for the sea urchins.

Ulleung is in the sea of Japan, or as the Koreans prefer - the East Sea. It’s about 120 km off the east coast of South Korea and used to be known to westerners as Argonaut Island. It is the closest inhabited island and port to the controversial island known as Dokdo to Koreans, Takeshima to the Japanese, and Liancourt Rocks to westerners. Japan and Korea both claim the rocks to be their territory, the dispute has been unresolved for decades. My argument would be that it’s closer to Korea, has more Korean visitors, thus… But nothing’s that simple. Just be prepared that if you want to set foot on land at Ulleung Island, you’ll have to sign a document stating that you agree that Dokdo is part of Korean Territory.

Naturally Ulleung is the perfect destination for hiking, with its beautiful scenes and frequent opportunities to cool down in rock pools. We started at the port and traversed the island in a semi-straight line. By doing this you’ll hike up the steep volcanic exterior, walk down toward the crater basin through misty forests and cross the crater with its unique terrain. There you’ll have the opportunity to try local wild mountain-vegetable dishes and enjoy homemade rice wine (makgeolli). You could spend the night in the crater, or take one of the main roads out of the basin to a busstop, and catch the bus to your overnight accommodation. 

Added infrastructure has made the whole coast of the island accessible to hikers, so if you had enough time, you could circumnavigate Ulleung and take in all of its vistas. There are bridges where necessary, steps and rails to help you in very steep spots, naturally lava-formed tunnels to connect routes, and platforms fixed to the sides of cliffs, high above crashing waves directly beneath your feet, for your thrill and pleasure. There are busses that drive circular routes around the island, so you can follow an extraction route to the main road at any point, make your way to the nearest busstop and catch a bus to your desired destination. Just be aware of the bus service's cutoff time.

Furthermore there is also the option of doing a tour to Dokdo. It is a trip that every patriotic Korean wil make at least once in their lifetime. It is however not that easy to complete, and due to sea and weather conditions almost more attempts fail than succeed. Plan on taking the tour to the two rocks, but don’t be too surprised if your tour gets cancelled. To my knowledge all costs are refundable if it does. That was the case when we attempted to visit Dokdo.

If you are interested in visiting Ulleung island, you have the option of doing it with an organised group - that’s what I did, or planning it by yourself. For group tours, go onto Facebook and join ‘Seoul Hiking Group’, ‘When in Korea’, and ‘Adventure Korea’. I’m most familiar with Seoul Hiking Group, and I am sure that they plan a longweekend trip to the Island every year. Costs with these groups remain relatively low, everything is planned for you, but you have a lot of activity options and leeway. Your time on the island is just a little limited.

If the groups’ dates don’t fit your schedule, or you intend to spend more time on the island, don’t fret, it is completely possible to plan it yourself. First of all you should look at the availability of seats on the ferry between Donghae port and Ulleung Island. If you are interested in visiting Dokdo, you’ll naturally have to look at tour availability for that as well. As soon as you find dates that fit your schedule - book! As mentioned, it is a popular destination among Koreans, and there is limited room on the ferry, tours and guesthouses.

If your tickets for the boats are booked, accommodation is your next priority. Search online for Ulleung Minbaks (Rooms for rent), Ulleung Pensions (Houses for rent), hotels and guesthouses, or plan on taking a tent and do research on campsites. Once again - reserve! Remember, access is limited. Don’t hesitate to ask a Korean friend, colleague, or acquaintance for help - or even better: invite your Korean pals (chingus) to join you.

Krater bodem / Crater basin
The last logistical task you need to complete, is buying a bus ticket to Donghae terminal from wherever you will be departing. I usually do it in person at the bus terminal of my departure, a week or two prior to my departure. Get your friends together, pack your backpacks, and go explore Ulleung Island!

No comments:

Post a Comment